Privacy

Warande gaat op een zorgvuldige manier om met uw persoonsgegevens. Dit is via de wet ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG)’ geregeld. Warande heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) die er toezicht op houdt, dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.
Wanneer u contact met ons opneemt via één van de emailadressen op onze website, of gebruikmaakt van het contactformulier geeft u een aantal persoonsgegevens, zoals uw naam en emailadres aan ons door. Deze gegevens gebruiken wij alleen om uw vraag te beantwoorden. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het beantwoorden van uw vraag en de verdere afhandeling hiervan. De persoonsgegevens die u doorgeeft via deze website verstrekken wij niet aan derden.

Cookies

Warande maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Wij gebruiken deze cookies met het doel om het gebruik van de website te meten. Met deze informatie kunnen wij onze website verbeteren.

Contact

Heeft u vragen over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens? Of wilt u de persoonsgegevens die wij over u verwerken inzien, corrigeren of wissen, neem dan contact met ons op via info@warandeweb.nl. Ook als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u met ons contact opnemen. Mochten wij er toch niet uitkomen, dan kunt u op grond van de privacywetgeving ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.