Werken & leren

Als je wilt werken en leren tegelijkertijd, dan kun je een opleiding volgen op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De theorie krijg je dan op het MBO Utrecht/Gooise Zorgacademie in Hilversum. De praktijk leer je bij ons op de werkvloer. Deze leer- en werktrajecten kun je op verschillende niveaus volgen. Je bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de voortgang van je opleiding.

Opleiding

Wij bieden de volgende opleidingen volgens werken en leren aan:

 • Verzorgende IG niveau 3
 • Verpleegkundige niveau 4
 • Stages

Je volgt de opleiding onder gunstige opleidingsvoorwaarden:

 • Elk opleidingstraject is afgestemd op de praktijk én op jouw persoonlijke sterkten en mogelijkheden
 • Wij betalen de opleiding en de boeken. Een laptop is jouw investering.
 • Baangarantie na het behalen van je diploma
 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst met salaris conform de CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg voor de duur van de opleiding
 • Je hebt direct recht op onze vele faciliteiten, zoals het kinderdagverblijf In de Rups.

Arbeidsvoorwaarden

Wij zijn een zorgorganisatie met zorg en aandacht voor onze cliënten en medewerkers. Dit betekent dat wij goede arbeidsvoorwaarden voor je hebben. Daarnaast bieden wij je diverse aanvullende regelingen zoals kinderopvang, een fietsenplan, sporten met fiscaal voordeel in je eigen buurt en fiscaal voordeel op de contributie van de beroepsvereniging en het lidmaatschap van een vakbond.
Lees meer over onze arbeidsvoorwaarden onder Over Warande.

Opleidingen

Als verzorgende IG werk je zelfstandig met onze cliënten. Je verzorgt en ondersteunt.
Jij bent het aanspreekpunt voor hen en hun familieleden. Omdat jij je cliënten als geen ander kent, kun je snel gezondheidsproblemen signaleren en de juiste hulp inschakelen.

Wat leer je?

Tijdens deze opleiding leer je onder meer hoe je een zorgleefplan moet opstellen. In dat plan staat hoeveel en welk type hulp jouw cliënt nodig heeft. Verder leer je hoe je verpleegtechnische handelingen moet verrichten. Ook wordt er veel aandacht besteed aan communicatieve vaardigheden.

Duur opleiding

De opleiding duurt 2,5 jaar. Daarbij gaan wij ervan uit dat je minimaal 24 uur per week werkt. Daar komen je studie-uren nog bij.

Vooropleiding

Voor het volgen van de opleiding Verzorgende IG niveau 3 is één van de volgende voorleidingen vereist:

 • VMBO kaderberoepsgerichte leerweg of theoretische leerweg (of een soortgelijke opleiding)
 • MBO niveau 2 Helpende Zorg en Welzijn
 • Door de minister erkend buitenlandse diploma of een geldige ontheffing

Studiekosten

Warande betaalt je opleiding en boeken. Een laptop is jouw investering.

De opleiding tot verpleegkundige is bedoeld voor enthousiaste verzorgenden IG die werkzaam zijn bij Warande of bij een andere zorgorganisatie. Het is wenselijk om een aantal jaren ervaring te hebben als verzorgende. Tijdens je opleiding werk je op verschillende afdelingen en vestigingen binnen Warande. Je rouleert elk jaar. Tijdens het opleidingstraject krijg je begeleiding van de afdeling Opleidingen en de werkbegeleider op de afdeling. De theoretische invulling wordt verzorgd door MBO/Gooische Zorgacademie in Hilversum. Als verpleegkundige in opleiding ben je verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Jouw verantwoordelijkheden nemen toe naarmate de opleiding vordert.

Duur opleiding

Met de vooropleiding verzorgende IG duurt de opleiding twee jaar.
Heb je geen vooropleiding verzorgende IG maar wel een afgeronde MBO opleiding op niveau 3/4 of HAVO diploma? Dan is de duur van de opleiding drie jaar.

Zoek je een stage bij een organisatie in de ouderenzorg? Warande biedt stageplaatsen aan voor studenten van zorgopleidingen volgens de beroepsopleidende leerweg (BOL).

Stage op niveau
Wij hebben stages op verschillende niveaus en in diverse richtingen. Je kunt daarbij denken aan een leerplaats op het gebied van:

 • cultuur en welzijn
 • maatschappelijk werk
 • (para)medische dienst
 • verpleging
 • verzorging

Daarnaast bieden wij ook stageplaatsen op ondersteunende diensten, waaronder:

 • administratie
 • communicatie & marketing
 • facilitair (op diverse niveaus)
 • ICT
 • PO&O

Een leerafdeling is een unieke stagevorm waarbij leerlingen en stagiairs werken/stage lopen binnen één afdeling van Warande. De leerlingen en de stagiairs leveren de totale zorg met op de achtergrond de werkbegeleiders. Je leert van elkaar en met elkaar. Daarbij krijg je coachende begeleiding van werkbegeleiders en een docent van school. Zo werk je toe naar zelfstandig functioneren en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.

Competentiegericht

Deze stagevorm sluit goed aan bij de ontwikkeling van het compententiegericht onderwijs. Competentiegericht opleiden betekent onder andere het toepassen in de praktijk van wat je hebt geleerd. Binnen een leerafdeling zijn praktijk en school zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Je krijgt alle mogelijkheden om wat je op school leert in de praktijk uit te voeren.

Verschillende niveaus

Leerlingen en stagiairs volgen de opleiding tot helpende, verzorgende of verpleegkundige. Leerlingen volgen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en stagiairs de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). De studenten zijn van verschillende niveaus en dat houdt in dat zij verschillende verantwoordelijkheden hebben. Dat vraagt van werkbegeleiders een duidelijke taakafbakening in het coachen en begeleiden van de verschillende niveaus.

Voordelen van een leerafdeling

 • De student leert naast zelfstandig leren en werken ook samenwerken
 • De student leert meer en sneller doordat hij of zij met medestudenten op zoek gaat naar informatie en ervaringen met elkaar kan delen
 • De student leert zelfstandig taken te verrichten in plaats van mee te lopen met een ervaren iemand. Op deze manier doet de student meer praktijkervaring op en wordt steeds zelfstandiger
 • Onderwijs en praktijk zijn beter op elkaar afgestemd. De begeleiding komt van school en van de praktijk. De stagedocent van het MBO komt regelmatig op de afdeling om de aanwezige studenten en werkbegeleiders te begeleiden in het leerproces door onder andere intervisiebijeenkomsten en theoretische onderbouwing

Werkbegeleiders

Werkbegeleiders zijn in het bezit van een diploma verzorgende IG of verpleegkundige. Daarbij hebben zij de cursus werkbegeleiding op een leerafdeling doorlopen. Zij hebben ervaring in het coachend begeleiden van studenten. De werkbegeleiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten.

Warande heeft twee leerafdelingen: de afdeling Blikkenburg voor psychogeriatrie (wooncentrum Heerewegen) en afdeling Van Gogh voor somatiek (verpleeghotel Bovenwegen).

Enthousiast?

Voel je er wat voor om een belangrijke rol te spelen in het leven van
onze cliënten? Dan is Warande dé werkplek voor jou.

Bekijk onze vacatures