Werken & leren

Als je wilt werken en leren tegelijkertijd, dan kun je een opleiding volgen op basis van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De lessen krijg je op de Warande Academie in Houten van docenten van MBO Utrecht/Gooise Zorgacademie. De praktijk leer je bij ons op de werkvloer. Deze leer- en werktrajecten kun je op verschillende niveaus volgen. Je bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de voortgang van je opleiding.

Opleiding

Wij bieden de volgende opleidingen volgens werken en leren aan:

Je volgt de opleiding onder gunstige opleidingsvoorwaarden:

 • Elk opleidingstraject is afgestemd op de praktijk én op jouw persoonlijke sterkten en mogelijkheden.
 • Wij betalen de opleiding en de boeken. Een laptop is jouw investering.
 • Baangarantie na het behalen van je diploma.
 • Je krijgt een leer-/arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding voor 28 uur per week (inclusief de opleidingsdag).
 • De overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg, inclusief een eindejaarsuitkering van 8,33% (een 13e maand) en 8% vakantiebijslag.

Arbeidsvoorwaarden

Wij zijn een zorgorganisatie met zorg en aandacht voor onze cliënten en medewerkers. Dit betekent dat wij goede arbeidsvoorwaarden voor je hebben. Daarnaast bieden wij je diverse aanvullende regelingen zoals kinderopvang, een fietsenplan, sporten met fiscaal voordeel in je eigen buurt en fiscaal voordeel op de contributie van de beroepsvereniging en het lidmaatschap van een vakbond.
Lees meer over onze arbeidsvoorwaarden onder Over Warande.

Opleidingen

Zoek je een stage bij een organisatie in de ouderenzorg? Warande biedt stageplaatsen aan voor studenten van zorgopleidingen volgens de beroepsopleidende leerweg (BOL).

Stage op niveau
Wij hebben stages op verschillende niveaus en in diverse richtingen. Je kunt daarbij denken aan een leerplaats op het gebied van:

 • cultuur en welzijn
 • maatschappelijk werk
 • (para)medische dienst
 • verpleging
 • verzorging

Daarnaast bieden wij ook stageplaatsen op ondersteunende diensten, waaronder:

 • administratie
 • communicatie & marketing
 • facilitair (op diverse niveaus)
 • ICT
 • PO&O

Een leerafdeling is een unieke stagevorm waarbij leerlingen en stagiairs werken/stage lopen binnen één afdeling van Warande. De leerlingen en de stagiairs leveren de totale zorg met op de achtergrond de werkbegeleiders. Je leert van elkaar en met elkaar. Daarbij krijg je coachende begeleiding van werkbegeleiders en een docent van school. Zo werk je toe naar zelfstandig functioneren en de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.

Competentiegericht

Deze stagevorm sluit goed aan bij de ontwikkeling van het compententiegericht onderwijs. Competentiegericht opleiden betekent onder andere het toepassen in de praktijk van wat je hebt geleerd. Binnen een leerafdeling zijn praktijk en school zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Je krijgt alle mogelijkheden om wat je op school leert in de praktijk uit te voeren.

Verschillende niveaus

Leerlingen en stagiairs volgen de opleiding tot helpende, verzorgende of verpleegkundige. Leerlingen volgen de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) en stagiairs de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). De studenten zijn van verschillende niveaus en dat houdt in dat zij verschillende verantwoordelijkheden hebben. Dat vraagt van werkbegeleiders een duidelijke taakafbakening in het coachen en begeleiden van de verschillende niveaus.

Voordelen van een leerafdeling

 • De student leert naast zelfstandig leren en werken ook samenwerken
 • De student leert meer en sneller doordat hij of zij met medestudenten op zoek gaat naar informatie en ervaringen met elkaar kan delen
 • De student leert zelfstandig taken te verrichten in plaats van mee te lopen met een ervaren iemand. Op deze manier doet de student meer praktijkervaring op en wordt steeds zelfstandiger
 • Onderwijs en praktijk zijn beter op elkaar afgestemd. De begeleiding komt van school en van de praktijk. De stagedocent van het MBO komt regelmatig op de afdeling om de aanwezige studenten en werkbegeleiders te begeleiden in het leerproces door onder andere intervisiebijeenkomsten en theoretische onderbouwing

Werkbegeleiders

Werkbegeleiders zijn in het bezit van een diploma verzorgende IG of verpleegkundige. Daarbij hebben zij de cursus werkbegeleiding op een leerafdeling doorlopen. Zij hebben ervaring in het coachend begeleiden van studenten. De werkbegeleiders zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten.

Warande heeft drie leerafdelingen: de afdeling Blikkenburg voor psychogeriatrie (Heerewegen in Zeist), afdeling Van Gogh voor somatiek (Bovenwegen in Zeist) en een afdeling voor somatiek van De Loericker Stee (Houten).

Meer weten?

Neem gerust contact op met onze praktijkopleiders.

Voor de BBL opleiding Helpende bel of app je met: Rosalind Oostrom T 06 – 570 91 337, of
Marjon van Nieuwenhuijzen T 06 – 570 87 686.

Voor de BBL opleiding Verzorgende IG en Verpleegkundige bel of app met Marijke de Kruijk: 06-10130022, of met Els Straalman: 06-51320420.

Of mail opleidingen@warandeweb.nl

Enthousiast?

Voel je er wat voor om een belangrijke rol te spelen in het leven van
onze cliënten? Dan is Warande dé werkplek voor jou.