Over Warande

Warande biedt ouderen in Bilthoven, Houten en Zeist zorg, wonen, welzijn, behandeling en begeleiding. Het aanbod van Warande is divers en op maat: van adviesspreekuur en zorg aan huis tot revalidatie en intensieve verpleging, eventueel geïnspireerd op de antroposofie. Warande heeft zeven vestigingen voor wonen en (antroposofische) zorg. Daarnaast zijn er locaties voor revalidatie, thuiszorg en een hospice. Warande biedt zorg aan bijna 900 cliënten en er werken ruim 1.200 mensen, onder wie bijna 500 zorgprofessionals en ruim 100 behandelaren, zoals specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, fysiotherapeuten en diëtisten.

Eigen wijze

Onze cliënten hebben een zorgvraag die emotionele, fysieke en sociale onzekerheid met zich mee brengt. Vaak gaat dit gepaard met levensvragen als: hoe wil ik mijn leven inrichten of hoe leer ik omgaan met mijn toenemende afhankelijkheid? Cliënten gaan op eigen wijze om met deze zorg- en levensvragen.  De eigen draagkracht, de samenstelling en de draagkracht van hun ‘mantel’ (familie, buren), hun levensgeschiedenis en levensdoelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Gelijkwaardig en deskundig

Wij ondersteunen cliënten, zodat zij in relatie met anderen betekenisvol kunnen leven. Vanuit een gelijkwaardige relatie met elkaar, cliënten en naasten, bespreken wij de unieke ondersteuningsvraag. Wij stemmen met cliënten, naasten en andere zorgverleners de wijze af waarop wij hier samen invulling aan geven. Onze deskundigheid ligt daarbij op het vlak van zorg en behandeling voor ouderen en vanuit verschillende disciplines. Activiteiten die het welzijn en woongenot verhogen zijn onderdeel van onze zorgverlening.

Als werkgever investeert Warande volop in haar medewerkers en vrijwilligers, door middel van flexibele arbeidsvoorwaarden, bedrijfsfitness en diverse interne en externe opleidingsmogelijkheden.

Flexbureau

Bij ons flexbureau werken medewerkers van verschillende niveaus die ingezet worden op alle zorgafdelingen. Als flexmedewerker doe je zo werkervaring op die je goed kan gebruiken in je verdere loopbaan. Ook zorgt het flexbureau voor vervanging wegens zwangerschapsverlof of ziekte. Flexmedewerkers zijn flexibel en goed kunnen werken met de diverse doelgroepen binnen Warande. Het flexbureau werkt met een online plansysteem, waardoor je beschikbaarheid inzichtelijk is.

Vestigingen

Bilthoven

Leendert Meeshuis

Bekijk op kaart

antroposofisch verpleeghuis | dementiezorg | in bosrijke omgeving

Schutsmantel

Bekijk op kaart

lichte tot zware zorg | veel aandacht voor ontmoeting en zingeving | goed bereikbaar met OV

Houten

De Loericker Stee

Bekijk op kaart

modern wooncentrum | lichte tot zware zorg | dichtbij station Houten Castellum

Zeist

Bovenwegen

Bekijk op kaart

revalidatie & somatische zorg | veel aandacht voor cultuur en beweging | goed bereikbaar met OV

Heerewegen

Bekijk op kaart

dementiezorg | veel aandacht voor bewegen en activiteiten | goed bereikbaar met OV

Huize Valkenbosch

Bekijk op kaart

antroposofisch huis | lichte tot zware zorg | goed bereikbaar met OV

In De Dennen

Bekijk op kaart

lichte tot zware zorg | modern appartementengebouw | goed bereikbaar met OV

Hospice Heuvelrug

Bekijk op kaart

zorg voor mensen met beperkte levensverwachting | high care hospice | goed bereikbaar met OV

Warande Revalidatie

Bekijk op kaart

revalidatie in therapeutisch klimaat | gevestigd in Diakonessenhuis | goed bereikbaar met OV